Studia I-go stopnia na politologii.

Studia na kierunku politologia mają zazwyczaj kilka specjalizacji, takich jak: stosunki międzynarodowe, marketing polityczny, dziennikarstwo, administracja samorządowa czy administracja europejska. Nauki polityczne obejmują swoim zakresem takie obszary jak psychologia, prawo czy socjologia. Do tego oczywiście obowiązkowy język angielski, bez którego nie sposób się obyć w dzisiejszym świecie polityki. Politologię można ukończyć dwuetapowo – zdobywając najpierw […]