Studia I-go stopnia na politologii.

Studia na kierunku politologia mają zazwyczaj kilka specjalizacji, takich jak: stosunki międzynarodowe, marketing polityczny, dziennikarstwo, administracja samorządowa czy administracja europejska. Nauki polityczne obejmują swoim zakresem takie obszary jak psychologia, prawo czy socjologia. Do tego oczywiście obowiązkowy język angielski, bez którego nie sposób się obyć w dzisiejszym świecie polityki.

Politologię można ukończyć dwuetapowo – zdobywając najpierw licencjat, a później magistra. Zdobycie dyplomu licencjata z politologii gwarantuje obrona pracy licencjackiej. Praca musi być napisana na temat zatwierdzony przez promotora, odpowiedni dla specjalizacji i obejmujący swoim zakresem stopień wiedzy zdobyty na studiach. Praca licencjacka z politologii musi potwierdzać kompetencje autora, ukazywać zakres jego wiedzy, a także umiejętności w budowaniu obrazu danego zagadnienia na podstawie dostępnych źródeł informacji i literatury przedmiotu.

Praca licencjacka musi spełniać standardy i wytyczne uczelni, nie może nosić znamion plagiaryzmu oraz musi być sporządzona językiem naukowym, na podstawie literatury naukowej, z powołaniem się w przypisach na odpowiednio użyte źródła. Może zawierać część badawczą opracowaną na podstawie ankiety lub wywiadu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *