Prace licencjackie z politologii. Studia I-go stopnia - gruntowny opis.

Prace licencjackie z politologii. Studia I-go stopnia – gruntowny opis.

Prace licencjackie z polityki,  są dla niektórych studentów fascynującymi przygodami intelektualnymi.  Studia na kierunku politologia mają zazwyczaj kilka specjalizacji, takich jak: stosunki międzynarodowe, marketing polityczny, dziennikarstwo, administracja samorządowa czy administracja europejska.

Nauki polityczne obejmują swoim zakresem takie obszary jak psychologia, prawo czy socjologia. Do tego oczywiście obowiązkowy język angielski, bez którego nie sposób się obyć w dzisiejszym świecie polityki.

Politologię można ukończyć dwuetapowo – zdobywając najpierw licencjat, a później magistra. Zdobycie dyplomu licencjata z politologii gwarantuje obrona pracy licencjackiej. Praca musi być napisana na temat zatwierdzony przez promotora, odpowiedni dla specjalizacji i obejmujący swoim zakresem stopień wiedzy zdobyty na studiach. Praca licencjacka z politologii musi potwierdzać kompetencje autora, ukazywać zakres jego wiedzy, a także umiejętności w budowaniu obrazu danego zagadnienia na podstawie dostępnych źródeł informacji i literatury przedmiotu.

Praca licencjacka musi spełniać standardy i wytyczne uczelni, nie może nosić znamion plagiaryzmu oraz musi być sporządzona językiem naukowym, na podstawie literatury naukowej, z powołaniem się w przypisach na odpowiednio użyte źródła. Może zawierać część badawczą opracowaną na podstawie ankiety lub wywiadu.

Prace licencjackie z politologii – czy są one wstępem do wielkiej kariery?

Prace licencjackie z politologii z pewnością rozwijają intelektualnie. Nie są one gwarancją sukcesu na rynku pracy.  Obecnie pracodawcy patrzą na praktyczne umiejętności danego karndydata oraz jego doświadczenie. Według specjalistów od rynku pracy najbardziej poszukiwani obecnie są przedstawiciele handlowi. Uzdolniony politolog może znaleźć tu swoje miejsce. Sprzedaż jest wspaniałą szkołą umiejętności retorycznych. Ktoś, kto umie perfekcyjnie sprzedawać, zawsze znajdzie pracę. Gazety i portale internetowe pełne są ogłoszeń dla pracowników sprzedaży. Drugą najbardziej pożądaną specjalizacją jest informatyk. Samo słowo “informatyk” jest określeniem bardzo ogólnym. W ramach informatyki, działa coraz więcej specjalizacji. Przykładowo mamy programistów Java, C++, Python oraz Javascript. Wszystkich tych specjalistów, określa się zbiorczo pojęciem “informatycy”. Są to jednak osoby o bardzo zróżnicowanych kompetencjach, które często nie są komplementarne względem siebie. Na trzecim miejscu są eksperci w danej dziedzinie, tacy jak: spawacze, murarze, kierowcy ciężarówek itd.  Ogólnie można powiedzieć, że rynek pracy dynamicznie się rozwija. Powtarzalne prace fizyczne odchodzą do lamusa. Rozmaici kreatorzy oraz specjaliści będą natomiast jeszcze bardziej zyskiwać na wartości.

Bezpłatne ogłoszenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *