Studia I-go stopnia na politologii.

Studia na kierunku politologia mają zazwyczaj kilka specjalizacji, takich jak: stosunki międzynarodowe, marketing polityczny, dziennikarstwo, administracja samorządowa czy administracja europejska. Nauki polityczne obejmują swoim zakresem takie obszary jak psychologia, prawo czy socjologia. Do tego oczywiście obowiązkowy język angielski, bez którego nie sposób się obyć w dzisiejszym świecie polityki. Politologię można ukończyć dwuetapowo – zdobywając najpierw […]

Tematy prac licencjackich na kierunku politologia

Nauki polityczne zwane politologią to kierunek dla studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z polityką, a także administracją na terenie Unii Europejskiej. Aby ukończyć tego typu studia trzeba być człowiekiem autentycznie zainteresowanym tego typu wiedzą oraz posiadać konkretne umiejętności. Studia nauk politycznych I-go stopnia kończą się obowiązkową obroną pracy licencjackiej. Tematy prac licencjackich na politologii bywają […]

Politologia – studia licencjackie

Politologia czyli inaczej nauki polityczne nie jest najbardziej popularnym kierunkiem studiów, choć oprócz miejsca w lokalnej polityce oferuje także potencjalną pracę w administracji europejskiej. Nie jest to także łatwy kierunek. Wymaga sporego zasobu wiedzy z zakresu historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie,  a także doskonałej organizacji pracy. Bycie politykiem wymaga zarówno wszechstronnej wiedzy, popartej wykształceniem, jak […]